تصمیم!

سلام

امشب یه خرده تصمیم گرفتم با اون ایده خصوصی سازی که گفتین خوبه، اینجا رو سرو سامون بدم،نیشخند شرمنده فکر کنم یه کم زحمتتون زیاد بشهخجالت به جاش خیالمون بیشتر راحته! زبان

/ 0 نظر / 7 بازدید