شمیم عشق

ای ما همیشه با هم و

                           - بی هم،

پیوند پاک تا بزند در میان ما،

اینک کدام دست؟

 

آه ای یگانه

وقتی تو مهربان باشی،

دنیای مهربانی داریم.

 

ای با تو هرچه هست توانایی،

در دست توست معجز عیسایی.

وقتی بهار بود و گل رنگ رنگ بود،

آن شب شمیم عشق نخستین خویش را،

از دست مهربان تو بوییدم...

حمید مصدق

/ 0 نظر / 20 بازدید