خواب!

آسمان سربی رنگ،

من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ....

خواب رویای فراموشی هاست!

خواب را دریابم،

که در آن دولت خاموشی هاست.

من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم،

و ندایی که به من می گوید:

« گرچه شب تاریک است

دل قوی دار،

             سحر نزدیک است....

/ 0 نظر / 4 بازدید