اعتراف

 

با اینکه اینجا، مدتیه از تب و تاب افتاده اما امروز دلم گرفته و میخوام این شعر رو بذارم اینجا، هرچند که شاید اونی که باید، ممکنه تامدتها نخوندش...

 

خارها
خوار نیستند
شاخه‌های خشک
چوبه‌های دار نیستند
میوه‌های کال کرم خورده نیز
روی دوش شاخه بار نیستند
پیش از آنکه برگ‌های زرد را
زیر پای خویش
سرزنش کنی
خش خشی به گوش می‌رسد:
برگ‌های بی گناه
با زبان ساده اعتراف می‌کنند
خشکی درخت
از کدام ریشه آب می‌خورد!

قیصرامین پور

/ 0 نظر / 4 بازدید