شور عشق

محبوب من بیا،

تا اشتیاق بانگ تو در جان خسته ام،

شور و نشاط عشق برانگیزد.

من غرق مستی ام

از تابش وجود تو در جام جان چنین،

سرشار هستی ام.

 

من بازتاب صولت زیبایی توام

آیینه شکوه دلارایی توام...

حمید مصدق

 

/ 0 نظر / 5 بازدید