راه

انسان سه راه دارد:

 

راه اول از اندیشه می گذرد،

این والاترین راه است.

 

راه دوم از تقلید می گذرد،

این آسان ترین راه است.

 

و راه سوم از تجربه می گذرد

که تلخ ترین راه است.

 

«کنفوسیوس»

/ 0 نظر / 5 بازدید