آفتاب صداقت

دلم برای کسی تنگ است

                   که آفتاب صداقت را

                           به میهمانی گلهای باغ می آورد

 

دلم برای کسی تنگ است

                که چشمهای قشنگش را

                                به عمق آبی دریای واژگون می دوخت

                                و شعرهای خوشی چون پرنده ها می خواند

 

دلم برای کسی تنگ است

                  که همچو کودک معصومی

                               دلش برای دلم می سوخت

                                                       و مهربانی را

                                                                  نثار من می کرد

 

دلم برای کسی تنگ است

                 که تا شمال ترین شمال

                         و در جنوب ترین جنوب

همیشه در همه جا

              آه با که بتوان گفت

                              که بود با من و

                                              پیوسته نیز بی من بود

و کار من ز فراقش فغان و شیون بود

کسی که بی من ماند

کسی که با من نیست

کسی....

          - دگر کافی ست.

حمید مصدق

 

/ 0 نظر / 4 بازدید