راز دل

تنها ماندم،

تنها با دل برجا ماندم،

راز دل به کس نگفتم

مهرت را به دل نهفتم

با یادت شبی که بودم

یکدم تا سحر نخفتم...

/ 0 نظر / 3 بازدید