بی تفاوتی

ادعای بی تفاوتی سخت است !
آن هم
نسبت به کسی که
زیباترین حس دنیا را
با او تجربه کردی ...

مارگارت آتوود


برگرفته از del....blog.ir
/ 0 نظر / 17 بازدید