خوش آمد

فقط باز هم سرم درد گرفته و شاید برای سومین بار دوباره دارم اورژانسی میشم!

خدا بخیر بگذرونه...

یاد این شعر حافظ افتادم که تقدیمش می کنم به شما:

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

و همینطور این یکی:

خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد...

 

نمی دونم دیگه چی بنویسم...

مغزم قفل شده و کار نمی کنه(به قول شما مگه قبلا کار می کرده! )

بقیه حرفامو خودتون توی سفیدیهای صفحه بخونید!

فقط باز هم میگم که خوش اومدین به خونه خودتون، خونه دل سحر....

 

/ 0 نظر / 5 بازدید