شعر عاشقانه

گفته ام برات یا نگفته ام

تازه شعری عاشقانه گفته ام

 

شعر تازه ای برای چشم تو

نغز و ناب و جاودانه گفته ام

 

قصه دراز گیسوی تو را

مو به مو به شانه گفته ام

...

از تو با بهانه های مختلف

پیش مردم زمانه گفته ام

 

از تو در غزل، ترانه ، مثنوی

هرکجا به هر بهانه گفته ام

 

بعد چند سال دلشکستگی

باز شعر عاشقانه گفته ام

بهروز یاسمی

/ 0 نظر / 11 بازدید