نور قرمز

کنجکاو شدم و یه کم بیشتر بهش توجه کردم ببینم چیه. با کمی دقت فهمیدم که چراغ بالای آسانسوره و از این فاصله دیدم که آسانسور داره میاد بالا!

خیلی برام جالب بود، فکر کردم چه خوبه اینجوری وقتی میخوام جایی برم اول از اینجا میتونم آسانسور رو دید بزنم تا وقتم پشت در آسانسور نگذره.

با خودم فکر کردم ای کاش از اینجا میشد بعضیا رو هم دید زد تا نور "امید" بیشتر در دلم زنده بشه و اینجوری از دلتنگی هم دربیام، بدون دردسر!

/ 0 نظر / 5 بازدید