برای صلح...

عزیزم این مطلب رو "مثبت اندیشان" گذاشته بود توی فیسبوک، احساس کردم خیلی به دردت می خوره و تقدیمش می کنم به تو در اینجا. امیدوارم کاربردی و مفید باشه برات:

عنوان : «وقتی که نسبت به مسئله ای بی خیال می شوید و رهایش می کنید، آن مسئله هم شما را رها می کند.»


مادامی که در موضع دفاع از خود هستید دیگران حمله می کنند!


چرا؟...


زیرا ما تنها آن زمانی از خود دفاع می کنیم که به مقام و موقعیت خود تردید داشته باشیم.

واقعا!


مثال- فرض کنید در اداره شما(یا در هر جای دیگری) شایعات بی اساس زیادی بر علیه تان پخش شده است.

اگر شما برای اثبات بی گناهی خود، برای همکارانتان سخنرانی ترتیب دهید این آتش را افروخته تر می کنید. راهش این است که همه چیز را "نشنیده" بگیرید.

خواهید دید که خیلی زود همه چیز به فراموشی سپرده می شود.


آیا حرف من این است که از خودتان دفاع نکنید؟ نه !


من میگویم مادامی که به خود می پپیچیم و اعتراض می کنیم و بالا پایین می پریم مسئله را "زنده" نگه می داریم.


در یکی از روزهای دهه 1960 تظاهرات اعتراض آمیز مردم از تلویزیون پخش میشد پسری از پدرش پرسید: «چرا اینها با مشت و لگد به جان هم افتاده اند؟» و پدر پاسخ داد: «برای آنکه صلح می خواهند!!»


*** برای صلح نجنگید. برای صلح، روی صلح تمرکز کنید. ***


خلاصه کلام :


اگر زندگی خود را به جبهه ای متحد بر علیه دنیا تبدیل کنید، هر چه را که در مقابل خود قرار داده اید بزرگ و بزرگ تر می کنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید